?

Log in

No account? Create an account
b

Хроники Спасителя, бывшего в употреблении

Это сложнее, чем может показаться


Previous Entry Share Flag Next Entry
b

荒城の月- Kojo no tsuki

Меня уже давно очень радует эта песня...

春高楼の 花の宴(えん)
Haru koro no hana no en
めぐる盃(さかずき) かげさして
Meguru sakazuki kagesashite
千代の松が枝(え) わけいでし
Chiyo no matsu ga e wakeideshi
むかしの光 いまいずこ
Mukashi no hikari Ima izuko

秋陣営の 霜の色
Aki jinei no schimo no iro
鳴き行く雁(かり)の 数見せて
Nakiyuku kari no kazu misete
植うる剣(つるぎ)に 照りそいし
Uuru tsurugi ni terisoishi
むかしの光 いまいずこ
Mukashi no hikari ima izuko

今荒城の 夜半(よわ)の月
Ima kojo no yowa no tsuki
かわらぬ光 たがためぞ
Kawaranu hikari ta ga tame zo
垣(かき)にのこるは ただ葛(かずら)
Kaki ni nokoru wa tada kazura
松に歌うは ただ嵐
Matsu ni uto wa tada arashi

天井影は かわらねど
Tenjokage wa kawaranedo
栄枯(えいこ)は移る 世の姿
Eiko wa utsuru yo no sugata
写さんとてか 今もなお
Utsusan toteka ima mo nao
嗚呼(ああ)荒城の夜半の月
Ah! Kojo no yowa no tsuki

promo ohtori january 31, 2015 03:21 38
Buy for 80 tokens
Этот текст, возможно, будет болезненно воспринят людьми, наблюдающими нынешний кризис на Украине. Впрочем, настоящие фанаты или заснут на середине этого текста, или закроют его не дочитав, или отвлекутся на новости из котла под Дебальцево. Но попробовать стоит. 1. Практически любое современное…